Minska styckeavstånd

Klicka på ikonen Minska styckeavstånd om du vill minska styckeavståndet ovanför det markerade stycket.

Symbol

Minska styckeavstånd

Du kan justera avståndet ytterligare genom att välja Format - Stycke - Indrag och avstånd