Öka styckeavstånd

Klicka på ikonen Öka styckeavstånd om du vill öka styckeavståndet ovanför det markerade stycket.

Symbol

Öka styckeavstånd

Du kan justera avståndet ytterligare genom att välja Format - Stycke - Indrag och avstånd