Text som löper uppifrån och ned

Specifies the vertical direction of the text.

Symbol

Textriktningen är uppifrån och ned.