Navigator

Om du klickar på den här ikonen visar respektive döljer du Navigator.

Du kan också få upp Navigatorn genom att välja

Ikon

Navigator på/av