Guider på/av

Anger om guiden ska startas automatiskt när en ny kontroll infogas. Denna inställning gäller för alla dokument.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna verktygsraden Formulärkontroll, klicka

Symbol

Guider på/av


Det finns guider som hjälper dig att infoga listrutor, kombinationsfält, tabellelement och grupperingsramar.