Öppna i redigeringsläge

Öppnar formuläret i designläge så att du kan redigera formuläret.

Det går inte att aktivera kontrollerna i formuläret eller redigera innehållet i databasposterna i utkastläge. Däremot kan du ändra kontrollernas placering och storlek, redigera andra egenskaper, eller lägga till och ta bort kontroller.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna Formulär-Navigator - Markera formulär - öppna snabbmenyn - Öppna i utkastläge

Öppna verktygsraden Formulärutkast, klicka

Symbol

Öppna i utkastläget


När du har redigerat färdigt formuläret högerklickar du på "Formulär" i fönstret Formulär-Navigator och avmarkerar Öppna i utkastläge. Spara formuläret när du är färdig.

Symbolen Info

Om formuläret är skrivskyddat kan du inte använda kommandot Öppna i utkastläge.