Guiden Kombinationsfält/Listruta: Fälturval

Välj det datafält som angetts i tabellen på föregående sida, vars innehåll ska visas i listan eller kombinationsfältet.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på någon av ikonerna Kombinationsfält eller Listruta och dra musen för att skapa ett fält. Det måste finnas en databasförbindelse i formuläret: Guide - sida 2.


Existerande fält

Visar alla tabellfält som du valt på föregående sida i guiden.

Visningsfält

Anger det fält vars data ska visas i listrutan eller kombinationsrutan.

I kontrollfältsegenskaperna visas det här valda datafältet som en del av en SQL-sats i fältet Listinnehåll.