Lägg till fält

Öppnar ett fönster där du väljer ett databasfält som kan läggas till i ett formulär eller en rapport.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna verktygsraden Formulärutkast, klicka

Symbol

Lägg till fält


I fönstret för fälturval visas alla databasfält i den tabell eller sökning som angetts som datakälla i Formuläregenskaper.

Du kan infoga ett fält i det aktuella dokumentet med hjälp av funktionen dra och släpp. Ett fält infogas som innehåller en länk till databasen.

Om du lägger till fält i ett formulär och stänger av Designläge ser du att ett namngivet inmatningsfält läggs till i LibreOffice för varje infogat databasfält.