Data

PÄ fliken Data definieras de formulÀregenskaper som gÀller den databas som Àr lÀnkad till formulÀret.

Definierar den datakÀlla som formulÀret bygger pÄ, eller anger om data kan redigeras av anvÀndaren. Förutom sorterings- och filtreringsfunktioner finns ocksÄ de egenskaper som krÀvs för att skapa ett underformulÀr.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Snabbmenyn i ett markerat formulÀrelement FormulÀr... - fliken Data

Öppna verktygsraden FormulĂ€rkontroller eller FormulĂ€rutkast, klicka pĂ„ ikonen FormulĂ€r - fliken Data


Analysera SQL-kommando

Anger om SQL-satsen ska analyseras av LibreOffice. Om vÀrdet Àr instÀllt pÄ Ja kan du klicka pÄ knappen ... bredvid listrutan InnehÄll. DÄ öppnas ett fönster dÀr du kan skapa en databassökning grafiskt. NÀr du stÀnger det fönstret infogas SQL-satsen för den skapade sökningen i listrutan InnehÄll.

Cykel

Anger hur navigeringen med Tabb-tangenten fungerar. Du kan anvÀnda Tabb-tangenten för gÄ framÄt i formulÀret. Om du samtidigt trycker pÄ Skift-tangenten gÄr du i motsatt riktning. Om du har nÄtt det sista (eller första) fÀltet och trycker pÄ Tabb-tangenten en gÄng till, kan en av flera saker intrÀffa. Du kan vÀlja mellan följande alternativ:

Alternativ

Innebörd

Standard

Med denna instÀllning definieras automatiskt en cykel, som orienterar sig efter en befintlig databasanslutning: Om det finns en databasanslutning i formulÀret, gÄr Du, om Du lÀmnar det sista fÀltet med hjÀlp av tabbtangenten, som standard till nÀsta/föregÄende datapost (se Alla dataposter). Utan databasanslutning gÄr Du till nÀsta/föregÄende formulÀr (se Aktuell sida).

Alla dataposter

Det hÀr alternativet gÀller endast databasformulÀr och anvÀnds för att navigera genom alla poster. Om du anvÀnder Tab-tangenten för att avsluta ett fÀlt och gÄ vidare till nÀsta, Àndras den aktuella posten.

Aktuell datapost

Det hÀr alternativet gÀller endast databasformulÀr och anvÀnds för att navigera inom den aktuella posten. Om du anvÀnder Tab-tangenten för att avsluta ett fÀlt och gÄ vidare till nÀsta, Àndras den aktuella posten.

Aktuell sida

NÀr markören lÀmnar det sista fÀltet i ett formulÀr, fortsÀtter den till det första fÀltet i nÀsta formulÀr. Detta alternativ Àr standard för HTML-formulÀr, och dÀrför Àr instÀllningen sÀrskilt relevant för HTML-formulÀr.


DatakÀlla

Anger vilken datakĂ€lla som formulĂ€ret ska referera till. Om du klickar pĂ„ knappen ... öppnas dialogrutan Öppna dĂ€r du kan vĂ€lja en datakĂ€lla.

Filter

Ange de villkor som filtreringen ska anvÀnda. Filtersyntaxen följer SQL-standarden (utom uttrycket WHERE). Om du vill exempel vill visa alla poster dÀr fÀltet "Förnamn" Àr "Maria" skriver du i datafÀltet: Förnamn = 'Maria'. Du kan ocksÄ kombinera villkor: Förnamn = 'Maria' OR Förnamn = 'Peter'. Alla poster som uppfyller nÄgot av villkoren kommer att visas.

Filterfunktionerna Àr tillgÀngliga i anvÀndarlÀge via ikonerna Autofilter och Standardfilter pÄ FormulÀrraden.

InnehÄll

Anger det innehÄll som anvÀnds för formulÀret. InnehÄllet kan vara en befintlig tabell eller en sökning (som skapats i databasen) eller definieras via ett SQL-kommando. Innan du anger innehÄllet mÄste du ange den exakta typen i Typ av innehÄll.

Om du har markerat "Tabell" eller "Sökning" i Typ av innehÄll visar rutan alla tabeller och sökningar som finns i den aktuella databasen.

LĂ€gg endast till data

Avgör om bara nya data kan lÀggas till i formulÀret (Ja) eller om andra egenskaper ocksÄ Àr tillÄtna (Nej).

Symbolen Info

Om alternativet LÀgg endast till data Àr "Ja" gÄr det inte att Àndra eller radera information.


LĂ€gg till data

Anger om anvÀndaren kan lÀgga till data.

LÀnka frÄn

Om du skapar ett underordnat formulÀr anger du datafÀltet för det överordnade formulÀret som ansvarar för synkronisering mellan de tvÄ formulÀren. Om du vill skriva in flera vÀrden trycker du ned Skift+Retur efter varje inmatningsrad.

Det underordnade formulÀret bygger pÄ en SQL-sökning, eller mer specifikt pÄ en parametersökning. Om ett fÀltnamn anges i rutan LÀnka frÄn lÀses de data som finns i det fÀltet i huvudformulÀret till en variabel som du mÄste ange i LÀnka till. I ett korrekt SQL-uttryck jÀmförs denna variabel med de tabelldata som det underordnade formulÀret hÀnvisar till. Du kan ocksÄ ange kolumnnamnet i rutan LÀnka frÄn.

HÀr följer ett exempel.

Den databastabell som ligger till grund för formulÀret kan exempelvis vara en kunddatabas ("Kunder"), dÀr Du ger varje kund ett entydigt nummer som beteckning, nÀmligen ett datafÀlt kallat "Kund_ID". BestÀllningarna frÄn en kund organiserar Du i en annan databastabell. Nu vill Du ocksÄ att bestÀllningarna för varje kund som Du skriver in i formulÀret ska visas. DÄ skapar Du underformulÀret och skriver vid LÀnka frÄn in datafÀltet frÄn kunddatabasen, med hjÀlp av vilket kunden entydigt kan identifieras, det vill sÀga "Kund_ID" (utan citattecken). Vid LÀnka till skriver Du in namnet pÄ en variabel, som ska ta med data i fÀltet Kund_ID, exempelvis "x".

Det underordnade formulÀret ska visa motsvarande data frÄn ordertabellen ("BestÀllningar") för varje kund-ID (Kund-ID -> x). Detta Àr endast möjligt om varje order Àr kopplad till en unik kund i ordertabellen. Ett annat sÀtt Àr att anvÀnda ett annat fÀlt, t.ex. Kund_ID. För att inte blanda ihop detta fÀlt med samma fÀlt i huvudformulÀret har fÀltet namnet Kundnummer.

JÀmför nu "Kund_Nr" i tabellen "BestÀllningar" med "Kund_ID" i tabellen "Kunder", till exempel med variabeln x i följande SQL-uttryck:

SELECT * FROM BestÀllningar WHERE Kund_Nr =: x (om underformulÀret ska visa samtliga data frÄn bestÀllningstabellen)

eller:

SELECT Artikel FROM BestÀllningar WHERE Kund_Nr =: x (om underformulÀret frÄn bestÀllningstabellen bara ska visa data frÄn fÀltet "Artikel")

Du kan antingen ange SQL-satsen i fÀltet DatakÀlla eller skapa en motsvarande parametersökning, med vars hjÀlp du skapar ett underordnat formulÀr.

LĂ€nka till

Om du skapar ett underformulÀr anger du den variabel dÀr eventuella positiva vÀrden frÄn det överordnade formulÀrfÀltet ska lagras. Om ett underformulÀr bygger pÄ en sökning, anger du den variabel som du definierat i sökningen. Om du skapar ett formulÀr med ett SQL-uttryck i fÀltet DatakÀlla anger du den variabel du anvÀnde i uttrycket. Du kan vÀlja ett valfritt variabelnamn. Om du vill ange flera vÀrden trycker du pÄ Skift+Retur.

Om du vid LÀnka frÄn angett exempelvis databasfÀltet "Kund_ID" som överordnat fÀlt, anger du vid LÀnka till namnet pÄ den variabel, dÀr vÀrdena frÄn databasfÀltet "Kund_ID" ska lÀsas in. Om du nu med hjÀlp av denna variabel anger en SQL-sats i fÀltet DatakÀlla, visas motsvarande vÀrden i det underordnade formulÀret.

Navigationslist

Anger om navigeringsfunktionerna lÀngst ned i formulÀret kan anvÀndas.

Alternativet "Överordnat formulĂ€r" anvĂ€nds för underordnade formulĂ€r. Om du vĂ€ljer det hĂ€r alternativet för ett underordnat formulĂ€r kan du navigera med hjĂ€lp av posterna i huvudformulĂ€ret om markören Ă€r placerad i det underordnade formulĂ€ret. Ett underordnat formulĂ€r Ă€r lĂ€nkat till det överordnade formulĂ€ret genom ett 1:1-förhĂ„llande och dĂ€rför utförs alltid navigeringen i det överordnade formulĂ€ret.

Sortering

Anger sorteringsvillkor för informationen i formulÀret. Syntaxen för sorteringsvillkor följer SQL-standarden (utom uttrycket ORDER BY). Om du till exempel vill sortera alla posterna i en databas efter ett fÀlt i stigande ordning, och sedan efter ett annat fÀlt i fallande ordning, skriver du: Förnamn ASC, Namn DESC (om fÀltnamnen Àr Förnamn resp. Namn).

Du kan ocksÄ anvÀnda följande ikoner pÄ FormulÀrraden för att sortera i anvÀndarlÀge: Sortera stigande, Sortera fallande och Sortera.

TillÄt borttagningar

Anger om anvÀndaren kan ta bort data.

Typ av datakÀlla

Definierar om datakÀllan Àr en befintlig databastabell eller sökning, eller om formulÀret ska bygga pÄ ett SQL-kommando.

Om du vÀljer "Tabell" eller "Sökning" refererar formulÀret till tabellen eller sökningen som du anger under InnehÄll. Om du vill skapa en ny sökning eller ett underordnat formulÀr, mÄste du vÀlja alternativet "SQL". Du kan sedan skriva uttrycket för SQL-sökningen eller det underordnade formulÀret direkt i rutan ListinnehÄll pÄ fliken Data för kontrollegenskaperna.

Ändra data

Anger om anvÀndaren kan Àndra data.

Vad Àr ett underordnat formulÀr?

FormulÀr skapas utifrÄn en databastabell eller en databassökning. De visar data i ett optiskt bearbetat format och kan anvÀndas för inmatning av nya data. De kan ocksÄ anvÀndas för redigering av befintliga data, vilka finns sparade i den databastabell eller -sökning som ligger till grund för formulÀret.

Om du vill skapa ett formulÀr som refererar till data i en tabell eller en sökning, och som dessutom visar information frÄn en annan tabell, skapar du ett underordnat formulÀr. Det underordnade formulÀret kan till exempel vara en textruta som visar data frÄn en annan databastabell.

Ett underordnat formulÀr Àr en komponent i huvudformulÀret. HuvudformulÀret kan kallas det "överordnade" formulÀret. Du mÄste ha ett underordnat formulÀr om du vill kunna komma Ät mer Àn en tabell frÄn ett formulÀr. Varje extra tabell mÄste ha ett motsvarande underordnat formulÀr.

NÀr ett formulÀr har skapats, kan det Àndras till ett underordnat formulÀr. Det gör du genom att aktivera designlÀget och sedan öppna fönstret FormulÀrnavigator. I det hÀr fönstret drar du ett formulÀr (som sedan blir ett underordnat formulÀr) till ett annat formulÀr (som blir huvudformulÀret).

AnvÀndaren av dokumentet ser inte att formulÀret innehÄller underordnade formulÀr. AnvÀndaren ser bara ett dokument dÀr data kan anges och befintliga data visas.

Ange "LÀnka frÄn" för datafÀlten i huvudformulÀret. I det underordnade formulÀret kan "LÀnka till" anges som ett fÀlt som ska matchas mot innehÄllet i LÀnka frÄn.

NÀr anvÀndaren flyttar genom data visar formulÀret alltid den aktuella dataposten. Om det finns definierade underordnade formulÀr, kommer innehÄllet i dessa att visas med en kort fördröjning pÄ ungefÀr 200 ms. Tack vare den hÀr fördröjningen kan du snabbt blÀddra igenom dataposterna i huvudformulÀret. Om du flyttar till nÀsta huvuddatapost inom denna tid, gÄr det inte att hÀmta och visa data i det underordnade formulÀret.