Formuläregenskaper

I den här dialogrutan kan du bland annat ange datakälla och händelser för hela formuläret.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i ett markerat formulärelement Formulär...

Symbol

Formulär


Om du skriver in data i dialogrutan Egenskaper bör du lägga märke till att du kan skriva in värden med flera rader i vissa kombinationsrutor. Detta gäller alla fält där du kan skriva in SQL-kommandon, samt egenskaperna för textrutor och etikettfält. Du kan öppna fälten och skriva in text i den öppnade listan. Du kan använda följande tangentbordskombinationer:

Tangenter

Effekt

+Nedåtpil

Öppnar kombinationsfältet.

+Uppåtpil

Stänger kombinationsfältet.

Skift+Retur

Infogar ny rad.

Uppåtpil

Flyttar markören till föregående rad.

Nedåtpil

Placerar markören på nästa rad.

Retur

Slutför inmatningen i fältet och placerar markören i nästa fält.


Som med listrutor och kombinationsfält kan du öppna och stänga listan med en musklickning på pilen på fältets högra sida. Du kan däremot göra inmatning här antingen i den öppna listan eller i det övre textfältet. Ett undantag är egenskaperna som förväntar sig en listrepresentation, t.ex. egenskapen Listposter, som kan anges för kontrollfälten Listruta och Kombinationsfält. Här kan du bara redigera poster när fältet är öppet.

Allmänt

Data

På fliken Data definieras de formuläregenskaper som gäller den databas som är länkad till formuläret.

Händelser

Fliken Händelser gör att du kan tilldela vissa händelser som inträffar i ett formulär ett makro.