Data

Under fliken Data anger du den datakÀlla som ska kopplas till kontrollfÀltet.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Snabbmenyn i ett markerat formulÀrelement KontrollfÀlt... - fliken Data

Öppna verktygsraden FormulĂ€rkontroller eller FormulĂ€rutkast, klicka pĂ„ ikonen Kontroll - fliken Data


Symbolen Info

För formulÀr med databaskoppling definieras den tillhörande databasen i FormulÀregenskaper. Funktionerna för detta hittar du dÀr under fliken Data.


Vilka alternativ som finns under fliken Data beror pÄ vilket kontrollfÀlt du arbetar med. Du kan bara anvÀnda de alternativ som gÀller för det aktuella kontrollfÀltet i det aktuella sammanhanget. Fliken kan innehÄlla följande fÀlt:

Bundet fÀlt

Symbolen Info

Om du tar bort innehÄllet i cellen Bundet fÀlt i egenskapsgranskningen, anvÀnds det första fÀltet i resultatuppsÀttningen för att visa och utbyta data.


Denna egenskap, som stÄr till förfogande för listrutor, avgör vilket datafÀlt i en lÀnkad tabell som ska visas i formulÀret.

Om en listruta i formulÀret ska visa innehÄllet i en tabell som Àr lÀnkad till formulÀrtabellen, ska du i fÀltet Typ av listinnehÄll definiera om visningen bestÀms av ett SQL-kommando eller om den (lÀnkade) tabellen öppnas. Med egenskapen Bundet fÀlt anvÀnder du en förteckning för att ange till vilket datafÀlt i frÄgan eller i tabellen som listrutan har lÀnkats.

Symbolen Info

Egenskapen Bundet fÀlt gÀller endast formulÀr som anvÀnder fler Àn en databastabell. Om formulÀret bara Àr baserat pÄ en tabell, anger du vilka fÀlt som ska visas i formulÀret under DatafÀlt. Om du dÀremot vill att listrutan ska visa data frÄn en tabell som Àr lÀnkad till den aktuella tabellen via ett gemensamt fÀlt, definieras det lÀnkade datafÀltet med egenskapen Bundet fÀlt.


Om du har valt "SQL" under Typ av listinnehÄll anger SQL-kommandot vilket index du anvÀnder. Exempel: Om du anger ett SQL-kommando som "SELECT FÀlt1, FÀlt2 FROM tabellnamn" under ListinnehÄll kan du anvÀnda följande tabell:

Bundet fÀlt

LĂ€nk

-1

Indexet frÄn den valda posten Àr lÀnkad till det fÀlt som anges under DatafÀlt.

{tom} eller 0

DatabasfÀltet "fÀlt1" Àr lÀnkat till det fÀlt som anges under DatafÀlt.

1

DatabasfÀltet "fÀlt2" Àr lÀnkat till det fÀlt som anges under DatafÀlt.


Om du har valt "Tabell" under Typ av listinnehÄll anger tabellens struktur vilket index du anvÀnder. Exempel: Om du har valt en databastabell under ListinnehÄll anvÀnder du följande tabell:

Bundet fÀlt

LĂ€nk

-1

Indexet för den valda posten Àr lÀnkad till det fÀlt som anges under DatafÀlt.

{tom} eller 0

Kolumn nr 1 i tabellen Àr lÀnkad till det fÀlt som anges under DatafÀlt.

1

Kolumn nr 2 i tabellen Àr lÀnkad till det fÀlt som anges under DatafÀlt.

2

Kolumn nr 3 i tabellen Àr lÀnkad till det fÀlt som anges under DatafÀlt.


DatafÀlt

För databasformulÀr kan du lÀnka kontrollfÀlt till databasfÀlt.

Du har flera möjligheter:

 1. Alternativ ett: Det finns bara en tabell i formulÀret.

  Under DatafÀlt anger du det fÀlt i datakÀllans tabell vars innehÄll kontrollen ska visa.

 2. Alternativ tvÄ: Kontrollerna tillhör ett underordnat formulÀr som skapats av en SQL-sökning.

  Under DatafÀlt anger du det fÀlt i SQL-satsen vars innehÄll kontrollen ska visa.

 1. Alternativ tre: KombinationsfÀlt

  För kombinationsfÀlt anger du under DatafÀlt i vilket fÀlt i den aktuella formulÀrtabellen vÀrden ska lagras som anvÀndaren matar in eller vÀljer. (De vÀrden som visas pÄ kombinationsfÀltets lista bestÀms med en SQL-sats som lÀggs in under ListinnehÄll.)

 2. Alternativ fyra: Listrutor

  Tabellen i datakÀllan innehÄller inte de data som ska visas, utan en tabell som Àr lÀnkad till tabellen via ett gemensamt datafÀlt.

  Om du vill att en listruta ska visa data frÄn en tabell som Àr kopplad till den aktuella tabellen i datakÀllan, anger du fÀltet i den tabellen under DatafÀlt. Du kan ocksÄ ange det databasfÀlt som styr visningen av informationen i formulÀret. Detta datafÀlt Àr lÀnken till den andra tabellen om bÄda tabellerna kan lÀnkas via ett gemensamt datafÀlt. FÀltet Àr vanligtvis ett fÀlt dÀr unika identifierare eller rÀknare lagras. Det datafÀlt vars innehÄll visas i formulÀret anges med ett SQL-uttryck under ListinnehÄll.

Listrutor anvÀnder referenser. De kan realiseras antingen med hjÀlp av lÀnkade tabeller via SQL-satser (fall 4) eller genom vÀrdelistor:

Referenser genom lÀnkade tabeller (SQL-satser)

Om du vill att en listruta ska visa data frÄn en databastabell som Àr lÀnkad via ett gemensamt datafÀlt till den tabell som formulÀret bygger pÄ, anger du det gemensamma fÀltet under DatafÀlt.

LÀnken skapas med SQL-kommandot SELECT som anges under Typ av listinnehÄll i fÀltet ListinnehÄll, om du har valt "SQL" eller "Native SQL". Anta t.ex. att tabellen "Order" Àr lÀnkad till den aktuella formulÀrkontrollen, och i databasen Àr tabellen "Kunder" lÀnkad till tabellen "Order". Du kan anvÀnda ett SQL-uttryck enligt följande:

SELECT Kundnamn, Kundnr FROM Kunder,

dÀr "Kundnamn" Àr datafÀltet frÄn den lÀnkade tabellen "Kunder", och "Kundnr" Àr det fÀlt i tabellen "Kunder" som Àr lÀnkat till ett fÀlt i formulÀrtabellen "Order" som anges under DatafÀlt.

Referenser via vÀrdelistor

För listrutor kan du anvÀnda vÀrdelistor. De definierar referensvÀrden. PÄ det sÀttet pekar kontrollfÀltet i formulÀret inte direkt pÄ ett innehÄll i databasfÀltet utan pÄ vÀrden som tilldelas via vÀrdelistan.

Om du arbetar med referensvÀrden i en vÀrdelista, visas inte innehÄllet i de datafÀlt du anger under DatafÀlt. DÀremot visas de tilldelade vÀrdena. Om du vÀljer "VÀrdelista" under Typ av listinnehÄll under fliken Data, och har givit de synliga listposterna ett referensvÀrde under Listposter (pÄ fliken AllmÀnt), kommer referensvÀrdena att jÀmföras med datainnehÄllet i datafÀltet. Om ett referensvÀrde motsvarar innehÄllet i ett datafÀlt kommer motsvarande listposter att visas i formulÀret.

Filterförslag

NÀr du utformat formulÀret kan du ange egenskapen "Filterförslag" för textrutor pÄ fliken Data i dialogrutan Egenskaper som hör till kontrollen. I senare sökningar i filterlÀge kan du vÀlja bland den information som finns i dessa fÀlt. FÀltinnehÄllet kan sedan vÀljas med funktionen AutoKomplettera. Observera att funktionen krÀver större minnesresurser och tar lÀngre tid, sÀrskilt om den anvÀnds tillsammans med stora databaser.

InnehÄll i den lÀnkade cellen

Markera metoden för att lÀnka en listruta med en lÀnkad cell i ett kalkylblad.

 1. LÀnkat innehÄll: Synkronisera textinnehÄllet för den markerade listruteposten med cellinnehÄllet. Markera "Den markerade posten"

 2. LÀnkad markeringsposition: Positionen för ett enstaka markerat element i listrutan synkroniseras med det numeriska vÀrdet i cellen. Markera "Position för den markerade posten"

KÀllcellomrÄde

Ange ett cellomrÄde som innehÄller posterna för en listruta eller en kombinationsruta i ett kalkylblad. Om du anger ett omrÄde med flera kolumner, anvÀnds bara innehÄllet i kolumnen lÀngst till vÀnster för att fylla i kontrollen.

ListinnehÄll

För databasformulÀr anger det hÀr alternativet datakÀllan för formulÀrelementets innehÄll. FÀltet kan anvÀndas för att definiera en lista med möjliga vÀrden för ett dokument utan en koppling till en databas.

Om du arbetar med databasformulÀr bestÀms posterna i listrutan eller kombinationsfÀltet av datakÀllan. Beroende pÄ vilken typ av datakÀlla du vÀljer, kan du vÀlja mellan olika datakÀllor under ListinnehÄll förutsatt att objekten existerar i databasen. Alla tillgÀngliga databasobjekt av den typ som du valt under Typ av listinnehÄll visas hÀr. Om du har valt alternativet "VÀrdelista" kan du anvÀnda referenser för databasformulÀr. Om visningen av kontrollfÀltet styrs av ett SQL-kommando, skriver du in SQL-satsen hÀr.

Exempel pÄ SQL-sats:

För listrutor kan en SQL-sats till exempel ha följande utseende:

SELECT fÀlt1, fÀlt2 FROM tabell,

dÀr "tabell" Àr den tabell vars data visas i kontrollfÀltets lista (listtabell). "fÀlt1" Àr det datafÀlt som bestÀmmer de poster som visas i formulÀret; dess innehÄll visas i listrutan. "fÀlt2" Àr det fÀlt i listtabellen som Àr lÀnkat till formulÀrtabellen (vÀrdetabellen) via det fÀlt som anges under DatafÀlt nÀr Bundet fÀlt = 1 har valts.

För kombinationsfÀlt kan en SQL-sats till exempel ha följande utseende:

SELECT DISTINCT fÀlt FROM tabell,

I det hÀr sammanhanget Àr "fÀlt" ett datafÀlt frÄn listtabellen "tabell" vars innehÄll visas i kombinationsrutans lista.

VÀrdelistor för HTML dokument

För HTML-formulÀr kan du ange en vÀrdelista under ListinnehÄll. VÀlj alternativet "VÀrdelista" under Typ av listinnehÄll. De vÀrden du skriver in hÀr kommer inte att visas i formulÀret, och anvÀnds för att tilldela de synliga posterna vÀrden. Posterna under ListinnehÄll motsvaras av HTML-taggen <OPTION VALUE=...>.

NÀr data ska överföras frÄn en markerad post i en listruta eller ett kombinationsfÀlt, tar formulÀret hÀnsyn till bÄda listorna (dels Listposter under fliken AllmÀnt, dels vÀrdelistan ListinnehÄll under fliken Data): Om en (icke-tom) text Àr markerad i vÀrdelistan (<OPTION VALUE=...>) kommer den att skickas. Annars skickas den text som visas i kontrollfÀltet (<OPTION>).

Om vÀrdelistan ska innehÄlla en tom strÀng skriver du in vÀrdet "$$$empty$$$" under ListinnehÄll pÄ motsvarande position (lÀgg mÀrke till versaler/gemener). LibreOffice tolkar det vÀrdet som en tom strÀng.

Följande tabell visar sambandet mellan HTML, JavaScript och LibreOffice-fÀltet ListinnehÄll för en listruta med namnet "ListBox1". HÀr betecknar "Item" en listpost som visas i formulÀret:

HTML-tagg

JavaScript

Post pÄ kontrollfÀltets vÀrdelista (listinnehÄll)

Överförs...

<OPTION>Item

Inte möjlig

""

...den synliga listposten ("ListBox1=Item").

<OPTION VALUE="vÀrde">Item

ListBox1.options[0].value="vÀrde"

"vÀrde"

...det vÀrde som har tillordnats listposten ("ListBox1=vÀrde").

<OPTION VALUE="">Item

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

...en tom strÀng ("ListBox1=").


LĂ€nkad cell

Anger referensen till en lÀnkad cell i ett kalkylblad. LivelÀget eller innehÄllet i kontrollen Àr lÀnkat till cellinnehÄllet. I tabellerna nedan beskrivs kontrollerna och deras respektive lÀnktyp:

Kryssruta med lÀnkad cell

ÅtgĂ€rd

Resultat

Markera kryssrutan

SANT anges i den lÀnkade cellen

Avmarkera kryssrutan

FALSKT anges i den lÀnkade cellen

Kryssrutan med trefalidg status anges till lÀget "obestÀmt"

#NV anges i den lÀnkade cellen

Skriv ett tal eller en formel som returnerar ett tal i den lÀnkade cellen

Om det angivna vÀrdet Àr SANT eller inte 0: Kryssrutan Àr markerad
Om det angivna vÀrdet Àr FALSKT eller 0: Kryssrutan Àr avmarkerad

Avmarkera den lÀnkade cellen, skriv text eller skriv en formel som returnerar text eller ett fel

Kryssrutan anges till lÀget "obestÀmd" om detta Àr en kryssruta med trefaldig status, annars avmarkeras kryssrutan.

Markera rutan. Rutan ReferensvÀrde innehÄller text.

Texten frÄn rutan ReferensvÀrde kopieras till cellen.

Avmarkera rutan. Rutan ReferensvÀrde innehÄller text.

En tom strÀng kopieras till cellen.

Rutan ReferensvÀrde innehÄller text. Skriv samma text i cellen.

Kryssrutan Àr markerad.

Rutan ReferensvÀrde innehÄller text. Skriv en annan text i cellen.

Kryssrutan Àr avmarkerad.


Alternativknapp med lÀnkad cell

ÅtgĂ€rd

Resultat

Markera alternativknappen

SANT anges i den lÀnkade cellen

Alternativknappen avmarkeras genom att en annan alternativknapp markeras

FALSKT anges i den lÀnkade cellen

Skriv ett tal eller en formel som returnerar ett tal i den lÀnkade cellen

Om det angivna vÀrdet Àr SANT eller inte 0: Alternativknappen Àr markerad
Om det angivna vÀrdet Àr FALSKT eller 0: Alternativknappen Àr avmarkerad

Avmarkera den lÀnkade cellen, skriv text eller skriv en formel som returnerar text eller ett fel

Alternativknappen Àr avmarkerad

Klicka pÄ alternativknappen. Rutan ReferensvÀrde innehÄller text.

Texten frÄn rutan ReferensvÀrde kopieras till cellen.

Klicka pÄ en annan alternativknapp i samma grupp. Rutan ReferensvÀrde innehÄller text.

En tom strÀng kopieras till cellen.

Rutan ReferensvÀrde innehÄller text. Skriv samma text i cellen.

Alternativknappen Àr markerad.

Rutan ReferensvÀrde innehÄller text. Skriv en annan text i cellen.

Alternativknappen Àr avmarkerad.


Textruta med lÀnkad cell

ÅtgĂ€rd

Resultat

Skriv text i textrutan

Text kopieras till den lÀnkade cellen

Avmarkera textrutan

LÀnkad cell Àr avmarkerad

Skriv text eller ett tal i den lÀnkade cellen

Text eller tal kopieras till textrutan

Skriv en formel i den lÀnkade cellen

Formelresultatet kopieras till textrutan

Avmarkera den lÀnkade cellen

Textrutan Àr avmarkerad


Numeriska fÀlt och formaterade fÀlt med lÀnkad cell

ÅtgĂ€rd

Resultat

Skriv ett tal i fÀltet

Talet kopieras till den lÀnkade cellen

Avmarkera fÀltet

VÀrdet 0 anges i den lÀnkade cellen

Skriv ett tal eller en formel som returnerar ett tal i den lÀnkade cellen

Talet kopieras till fÀltet

Avmarkera den lÀnkade cellen, skriv text eller skriv en formel som returnerar text eller ett fel

VÀrdet 0 anges i fÀltet


Listruta med lÀnkad cell

Listrutor stöder tvÄ olika lÀnkmetoder. Mer information finns under "InnehÄll i den lÀnkade cellen".

 1. LÀnkat innehÄll: Synkronisera textinnehÄllet för den markerade listruteposten med cellinnehÄllet.

 2. LÀnkad markeringsposition: Positionen för ett enstaka markerat element i listrutan synkroniseras med det numeriska vÀrdet i cellen.

ÅtgĂ€rd

Resultat

Markera ett enstaka listelement

InnehÄllet Àr lÀnkat: Texten för elementet kopieras till den lÀnkade cellen.

Markeringen Àr lÀnkad: Position för det markerade elementet kopieras till den lÀnkade cellen. Till exempel om det tredje elementet Àr markerat, kopieras talet 3.

Markera flera listelement

#NV anges i den lÀnkade cellen

Avmarkera alla listelement

InnehÄllet Àr lÀnkat: Den lÀnkade cellen Àr avmarkerad

Markeringen Àr lÀnkad: VÀrdet 0 anges i den lÀnkade cellen

Skriv text eller ett tal i den lÀnkade cellen

InnehÄllet Àr lÀnkat: Sök efter och markera ett likadant listelement

Markeringen Àr lÀnkad: Listelementet vid den angivna positionen (med början vid 1 för det första elementet) markeras. Om det inte finns, avmarkeras alla element.

Skriv en formel i den lÀnkade cellen

Sök efter och markera ett listelement som motsvarar formelresultatet och lÀnkmetoden

Avmarkera den lÀnkade cellen

Avmarkera alla element i listrutan

Ändra innehĂ„llet i listans kĂ€llomrĂ„de

Listrutelementen uppdateras enligt Àndringen. Markeringen bevaras. Det kan göra sÄ att den lÀnkade cellen uppdateras.


Kombinationsruta med lÀnkad cell

ÅtgĂ€rd

Resultat

Skriv text i kombinationsrutans redigeringsfÀlt, eller markera en post i listrutan

Text kopieras till den lÀnkade cellen

Avmarkera kombinationsrutans redigeringsfÀlt

LÀnkad cell Àr avmarkerad

Skriv text eller ett tal i den lÀnkade cellen

Text eller tal kopieras till kombinationsrutans redigeringsfÀlt

Skriv en formel i den lÀnkade cellen

Formelresultatet kopieras till kombinationsrutans redigeringsfÀlt

Avmarkera den lÀnkade cellen

Kombinationsrutans redigeringsfÀlt Àr avmarkerat

Ändra innehĂ„llet i listans kĂ€llomrĂ„de

Listrutelementen uppdateras enligt Àndringen. Kombinationsrutans redigeringsfÀlt och den lÀnkade cellen Àndras inte.


ReferensvÀrde (av)

Kryssrutorna och alternativfÀlten i kalkylbladen kan bindas till celler i det aktuella dokumentet. Om kontrollen Àr aktiverad kopieras det vÀrde som du skriver i ReferensvÀrde (pÄ) till cellen. Om kontrollen Àr inaktiverad kopieras det vÀrde som du skriver i ReferensvÀrde (av) till cellen.

ReferensvÀrde (pÄ)

Du kan anvÀnda ett referensvÀrde för alternativfÀlt och kryssrutor. ReferensvÀrdet kommer att skickas till en server nÀr webbformulÀret skickas. För databasformulÀr kommer detta vÀrde att skrivas till en databas som Àr kopplad till kontrollfÀltet.

ReferensvÀrden för webbformulÀr

ReferensvÀrdena Àr anvÀndbara om du utformar ett webbformulÀr och informationen om kontrollens status ska överföras till en server. Om en anvÀndare klickar pÄ kontrollen skickas motsvarande referensvÀrde till servern.

Du kan till exempel ha tvÄ kontrollfÀlt för alternativen "man" och "kvinna", och ange referensvÀrdet 1 för fÀltet "kvinna" och vÀrdet 2 för fÀltet "man". VÀrdet 1 kommer dÄ att skickas till servern om anvÀndaren klickar pÄ fÀltet "kvinna", och vÀrdet 2 skickas om anvÀndaren klickar pÄ fÀltet "man".

ReferensvÀrden för databasformulÀr

För databasformulĂ€r kan Du likasĂ„ tilldela referensvĂ€rden till ett alternativfĂ€lt eller en kryssruta och spara det referensvĂ€rdet i databasen. Exempel: Om Du har en gruppering av de 3 alternativen "under arbete", "klar" och "Ă„terremitteras", med referensvĂ€rdena "ToDo", "OK" respektive "ÅR", införs referensvĂ€rdet i databasen nĂ€r anvĂ€ndaren har markerat respektive alternativ.

Tom teckenstrÀng Àr NOLL

Definierar hur en tom strÀng ska hanteras. Om egenskapen Àr aktiv (Ja) kommer en strÀng med lÀngd noll tolkas som ett NULL-vÀrde. Om egenskapen Àr avaktiverad (Nej) kommer strÀngen att tolkas som en tom strÀng.

En tom strÀng Àr en strÀng med lÀngden noll (""). Normallt Àr NULL-vÀrde inte samma sak som en tom strÀng. Generellt anvÀnds termen NULL för att ange ett odefinierat vÀrde, ett okÀnt vÀrde eller "inget vÀrde har angetts."

Databassystem varierar och kan hantera ett NULL-vÀrde pÄ olika sÀtt. Information finns i dokumentationen till det databassystem som du anvÀnder.

Typ av listinnehÄll

Anger vilka data som en listruta eller ett kombinationsfÀlt ska innehÄlla.

Med alternativet "VÀrdelista" kommer alla poster som du skriver in i fÀltet Listposter under fliken AllmÀnt att visas i kontrollfÀltet. Om du arbetar med ett databasformulÀr kan du anvÀnda referensvÀrdena (se avsnittet Referenser som anvÀnder vÀrdelistor).

Om innehÄllet i ett kontrollfÀlt hÀmtas frÄn en databas, kan du ange datakÀllans typ tillsammans med övriga alternativ. Du kan till exempel vÀlja mellan tabeller och sökningar.