Tips för tabellkontroller

Du kan definiera en tabellkontroll som visar posterna på ett sätt som du anger. Du kan till exempel definiera datafält för att redigera data som i ett databasformulär.

Följande fält är möjliga i en tabellkontroll: textfält, datumfält, tidsfält, valutafält, numeriskt fält, maskerat fält, kryssruta och kombinationsfält. För kombinerade datum- och tidsfält skapas två kolumner automatiskt.

Under det totala antalet dataposter visas antalet markerade rader inom parentes, om några är markerade.

Om du vill infoga kolumner i tabellkontrollen klickar du i kolumnhuvudena och öppnar snabbmenyn. På menyn finns följande kommandon:

Infoga kolumn

Öppnar en undermeny där du kan välja ett datafält som ska användas i tabellkontrollen.

Konfigurera tabellkontrollen med dra-och-släpp: Öppna datakällvyn och dra de fält du ska använda från datakällvyn till kolumnhuvudena i tabellkontrollen. En fördefinierad kolumn skapas.

Ersätt med

Öppnar en undermeny där du kan välja ett datafält som ska ersätta det datafält du har markerat i tabellkontrollen.

Radera kolumn

Den markerade kolumnen tas bort.

Kolumn...

Öppnar den markerade kolumnens egenskapsdialogruta.

Dölj kolumn

Döljer den markerade kolumnen. Egenskaperna förändras inte.

Visa kolumner

Öppnar en undermeny där du åter kan markera vilka kolumner som ska visas. Om du bara vill visa en kolumn klickar du på kolumnnamnet. Endast de första 16 dolda kolumnerna visas. Om det finns fler dolda kolumner använder du kommandot Fler om du vill öppna dialogrutan Visa kolumner.

Fler...

Öppnar dialogrutan Visa kolumner.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Alla

Klicka på Alla om du vill visa alla kolumner.

Använda ett tabellkontrollfält med tangentbordet

Om du använder tangentbordet för att gå mellan kontrollerna i dokumentet, kommer du att märka en skillnad mellan tabellkontroller och andra typer av kontroller: Tabb-tangenten flyttar inte markören till nästa kontroll, utan till nästa kolumn i tabellkontrollfältet. Du kan trycka på +Tabb för att gå till nästa kontroll, eller på Skift++Tabb för att gå till föregående kontroll.

Så här gör du för att växla till tangentbordsredigeringsläge för tabellkontroller:

Formulärdokumentet måste vara i utkastläge.

  1. Tryck på +F6 för att markera dokumentet.

  2. Tryck på Skift+F4 för att markera den första kontrollen. Om tabellkontrollen inte är den första kontrollen trycker du på Tabb-tangenten tills den är markerad.

  3. Tryck på Retur för att växla till redigeringsläge. Handtagen visas längre ut från kontrollens ram.

  4. I redigeringsläge kan du öppna en snabbmeny genom att trycka på Skift+F10.

  5. Om du vill redigera kolumner trycker du på Skift+mellanslag. Du kan nu ändra ordningen på kolumnerna med +Piltangenterna. Om du trycker på Delete-tangenten tas den aktuella kolumnen bort.

  6. Om du vill lämna redigeringsläget trycker du på Escape-tangenten.