Tips för datumfält

Om du skriver in ett årtal med två siffror kommer det att ersättas med ett motsvarande värde på fyra siffror enligt inställningen – LibreOffice – Allmänt. Om till exempel årtalet 1935 är den nedre begränsningen och du skriver in 34 som ett datumvärde, så blir resultatet 2034 och inte 1934.

Det förinställda gränsvärdet sparas för varje dokument.

I LibreOffice visas årtal med fyra siffror, så att skillnaden mellan 99-01-01 och 01-01-01 är två år. Inställningen År (två siffror) används för att definiera årtal där två siffror läggs till 2000. Om du anger datumet "20-01-01" kommer det att hanteras som "2020-01-01" i stället för "1920-01-01".