Visa ritfunktioner

Klicka om du vill öppna eller stÀnga verktygsraden Ritverktyg, dÀr du kan du lÀgga till former, linjer, text och förklaringar i det aktuella dokumentet.

Du kan koppla pÄ och av verktygsraden Ritobjekt i Writer- och Calc-dokument med hjÀlp av en ikon pÄ standardverktygsraden.

Ikon

Visa ritfunktioner

Symbolen Tips

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Markering

Ikon

HÀr kan du markera objekt i det aktuella dokumentet. Om du vill markera ett objekt klickar du pÄ objektet med pilen. Om du vill markera mer Àn ett objekt drar du en markeringsram runt objekten. Om du vill lÀgga till ett objekt i en markering trycker du pÄ Skift och klickar sedan pÄ objektet.

Line

Ikon

Ritar en rÀt linje dÀr du drar med musen i dokumentet. Du kan begrÀnsa linjens lutning till jÀmna 45-gradersintervall genom att hÄlla ned Skift nÀr du drar.

Symbolen Tips

Du anger text pÄ en linje genom att dubbelklicka pÄ linjen och skriva eller klistra in texten. Textriktningen motsvarar den riktning du drog i nÀr du ritade linjen. Du kan dölja linjen genom att vÀlja Osynlig i rutan Linjestil pÄ verktygsraden Egenskaper för ritobjekt.


Rektangel

Ikon

Ritar en rektangel dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Du kan rita en kvadrat genom att hÄlla ned Skift medan du drar. Klicka dÀr du vill placera ett hörn av rektangeln och dra till önskad storlek.

Ellips

Ikon

Ritar en oval dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Klicka dÀr du vill rita ovalen och dra till önskad storlek. Du kan rita en cirkel genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Polygon

Ikon

Ritar en linje som bestÄr av en serie raka linjesegment. Rita ett linjesegment genom att dra, klicka dÀr linjesegmentet ska sluta och rita sedan ett nytt linjesegment genom att dra. Dubbelklicka nÀr linjen Àr fÀrdigritad. Du kan skapa en sluten form genom att dubbelklicka pÄ linjens startpunkt.

Om du hÄller ner skifttangenten nÀr du ritar infogas de nya punkterna bara i 45 graders vinkel.

Du kan Àndra polygonens punkter interaktivt, om du har aktiverat lÀget Redigera punkter.

Kurva

Ikon

Ritar en jÀmn Bézierkurva. Klicka dÀr du vill att kurvan ska börja. Dra, slÀpp och flytta sedan pekaren till den plats dÀr du vill att kurvan ska sluta och klicka. Du kan lÀgga till ett rakt linjesegment i kurvan genom att flytta pekaren och klicka igen. Dubbelklicka nÀr kurvan Àr fÀrdigritad. Du kan skapa en sluten form genom att dubbelklicka pÄ kurvans startpunkt. Kurvans bÄge beror pÄ hur lÄngt du drar.

Frihandslinje

Ikon

Ritar en frihandslinje dÀr du drar med musen i dokumentet. Du avslutar linjen genom att slÀppa musknappen. Om du vill rita en sluten form slÀpper du musknappen nÀra linjens startpunkt.

CirkelbÄge

Ikon

Ritar en bÄge i det aktuella dokumentet. Du kan rita en bÄge genom att dra en oval till önskad storlek och sedan klicka dÀr du vill att bÄgen ska börja. Flytta pekaren till den plats dÀr bÄgen ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka pÄ ovalen. Du kan rita en cirkelbÄge genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Ellipssektor

Ikon

Ritar en fylld form som definieras av en oval bÄge och tvÄ radier i det aktuella dokumentet. Du kan rita en ellipssektor genom att dra en oval till önskad storlek och sedan definiera den första radien genom att klicka. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill placera den andra radien och klicka. Du behöver inte klicka pÄ ovalen. Du kan rita en cirkelsektor genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Cirkelsegment

Ikon

Ritar en fylld form som definieras av cirkelbÄgen och en diameter i det aktuella dokumentet. Du kan rita ett cirkelsegment genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan klicka dÀr du vill att diametern ska börja. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill att diametern ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka pÄ cirkeln. Du kan rita ett ellipssegment genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Text Box

Ikon

Ritar ett textfÀlt med horisontell textriktning dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Dra ett textfÀlt till önskad storlek nÄgonstans i dokumentet, och skriv eller klistra in texten. Rotera textfÀltet om du vill ha roterad text.

Animerad text

Ikon

Infogar animerad text med horisontell textriktning i det aktuella dokumentet.

Förklaring

Ikon

Ritar en linje som slutar i en rektangulÀr förklaring med horisontell textriktning frÄn den plats dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Du kan förstora och förminska förklaringen genom att dra i handtaget. Om du vill lÀgga till text, klickar du pÄ förklaringens kant och skriver sedan eller klistrar in texten. Om du vill Àndra en rektangulÀr förklaring till en rundad förklaring, drar du i handtaget i det största hörnet nÀr pekaren Àndras till en hand.

Grundformer

Öppnar verktygsraden Grundformer frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

Grundformer

Symbolformer

Öppnar verktygsraden Symbolformer frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

Symbolformer

Blockpilar

Öppnar verktygsraden Blockpilar frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

Blockpilar

Flödesscheman

Öppnar verktygsraden Flödesscheman frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

Flödesscheman

Förklaringar

Öppnar verktygsraden Förklaringar frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

Förklaringar

StjÀrnor och banderoller

Öppnar verktygsraden StjĂ€rnor och banderoller frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

StjÀrnor

Punkter

Gör sÄ att du kan redigera punkter i ritobjektet.

Fontwork-galleri

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Symbol

Fontwork-galleri

FrÄn fil

Inserts an image into the current document .

Symbol

Image

Extrusion pÄ/av

Kopplar pÄ och av 3D-effekter för de markerade objekten.

Stöd för asiatiska sprÄk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Vertikal förklaring

Ikon

Ritar en linje som slutar i en rektangulÀr förklaring med vertikal textriktning frÄn den plats dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Du kan förstora och förminska förklaringen genom att dra i handtaget. Om du vill lÀgga till text, klickar du pÄ förklaringens kant och skriver sedan eller klistrar in texten. Du kan Àndra en rektangulÀr förklaring till en rundad förklaring genom att dra det största hörnhandtaget nÀr pekaren Àndras till en hand. Endast tillgÀngligt om stöd för asiatiska sprÄk Àr aktivt.

Vertikal text

Ikon

Ritar ett textfÀlt med vertikal textriktning dÀr du klickar eller drar i det aktuella dokumentet. Klicka var som helst i dokumentet och skriv eller klistra in texten. Du kan ocksÄ flytta markören till den plats dÀr du vill lÀgga till text, dra ett textfÀlt och sedan skriva eller klistra in texten. Endast tillgÀngligt om stöd för asiatiska sprÄk Àr aktivt.