Data (för XML-formulärdokument)

Fliken Data i dialogrutan Egenskaper för XML-formulärdokument innehåller vissa XML-formulärinställningar.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna snabbmenyn för en markerad kontroll på ett XML-formulärdokument, välj Kontroll - Data

Öppna verktygsraden Formulärkontroller i ett XML-formulärdokument genom att klicka på ikonen Kontrollfält fliken - Data


Vilka alternativ som finns på fliken Data beror på vilken kontroll du arbetar med. Du kan bara använda de alternativ som gäller för den aktuella kontrollen i det aktuella sammanhanget. Fliken kan innehålla följande fält:

XML-datamodell

Välj en modell från listan över alla modeller i det aktuella dokumentet.

Bindning

Välj eller ange namnet på bindningen. Om du väljer namnet på en befintlig bindning associerar detta bindningen med formulärkontrollen. Om du anger ett nytt namn skapas en ny bindning som associeras med formkontrollen.

Bindningsuttryck

Ange den DOM-nod som kontrollmodellen ska bindas till. Klicka på knappen ... så öppnas en dialogruta där du kan ange Xpath-uttrycket.

Obligatorisk

Anger om objektet måste ingå i XForm.

Relevant

Deklarerar objektet som relevant.

Skrivskyddad

Deklarerar objektet som skrivskyddat.

Inskränkning

Deklarerar objektet som inskränkt.

Beräkning

Deklarerar att objektet är beräknat.

Datatyp

Välj den datatyp som kontrollen ska valideras mot.

x

Välj en användardefinierad datatyp och klicka på knappen om du vill ta bort den användardefinierade datatypen.

+

Klicka på knappen för att öppna en dialogruta där du kan ange namnet på en ny användardefinierad datatyp. Den nya datatypen ärver alla fasetter från den aktuella valda datatypen.

Symbolen Info

Här listas alla fasetter som är giltiga för datatyper. Vissa fasetter är bara tillgängliga för vissa datatyper.


Blanksteg

Anger hur blanksteg hanteras när en textsträng av nuvarande datatyp behandlas. Möjliga värden är bevara, ersätt och slå samman. Semantiken följer definitionen på http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Mönster

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Siffror (totalt)

Anger maximalt antal siffror som värden för decimaltalsdatatypen kan ha.

Siffror (bråk)

Anger maximalt antal bråktal som värden för decimaltalsdatatypen kan ha.

Max. (inklusive)

Anger en inkluderande övre gräns för värden.

Max. (exklusive)

Anger en exkluderande övre gräns för värden.

Min. (inklusive)

Anger en inkluderande nedre gräns för värden.

Min. (exklusive)

Anger en exkluderande nedre gräns för värden.

Längd

Anger antalet tecken i en sträng.

Längd (minst)

Anger minsta antalet tecken i en sträng.

Längd (mest)

Anger största antalet tecken i en sträng.