Datanavigator

Anger datastrukturen för aktuellt Xforms-dokument.

Modellnamn

VÀlj den XForms-modell som du vill anvÀnda.

Modeller

LÀgger till, döper om och tar bort Xforms-modeller.

LĂ€gg till

Öppnar dialogrutan LĂ€gg till modell dĂ€r du kan lĂ€gga till en Xform-modell.

Modelldatauppdateringar Àndrar dokumentets Àndringsstatus

Vid aktivering stÀlls dokumentstatusen in pÄ "modifierad" nÀr du Àndrar formulÀrkontroller som Àr bundna till data i modellen. NÀr funktionen inte Àr aktiverad innebÀr en Àndring inte att dokumentstatusen stÀlls in pÄ "modifierad".

Ta bort

Tar bort den markerade XForm-modellen. Du kan inte ta bort den sista modellen.

Byt namn

Byter namn pÄ den valda Xform-modellen.

Visa information

Byter till att visa eller dölja detaljer.

Instans

Anger objekten som tillhör den aktuella förekomsten.

SĂ€ndningar

Visar sÀndningarna.

Bindningar

Visar bindningarna för ett XForm.

Instanser

Knappen har undermenyer med vilka du kan lÀgga till, redigera eller ta bort instanser.

LĂ€gg till

Öppnar en dialogruta dĂ€r du kan lĂ€gga till en ny instans.

Redigera

Öppnar en dialogruta dĂ€r du kan Ă€ndra aktuellt lösenord.

Ta bort

Tar bort den aktuella förekomsten. Du kan inte ta bort den sista förekomsten.

Visa datatyper

Byter till att visa mer eller mindre detaljer.

LĂ€gg till

Öppnar en dialogruta dĂ€r du kan lĂ€gga till ett nytt objekt (element, attribut, sĂ€ndning eller bindning) som underobjekt till det aktuella objektet.

Redigera

Öppnar en dialogruta för redigering av det markerade objektet (element, attribut, sĂ€ndning eller bindning).

Radera

Tar bort det markerade objektet (element, attribut, sÀndning eller bindning).