Välj certifikat

Markera det certifikat som du digitalt vill signera det aktuella dokumentet med.

Så här använder du det här kommandot...

Välj fliken Arkiv – Egenskaper – Allmänt, klicka på Digitala signaturer och klicka sedan på Lägg till.


Om digitala signaturer

Lista

Markera det certifikat som du digitalt vill signera det aktuella dokumentet med.

Visa certifikat

Öppnar dialogrutan Visa certifikat där du kan undersöka det valda certifikatet.

Beskrivning

Type a purpose for the signature.