E-posta som PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose File - Export As - Export as PDF

Ikon

Exportera som PDF direkt


Fliken AllmÀnt

OmrÄde

Anger exportalternativen för PDF-filen.

Allt

Exporterar alla definierade utskriftsomrÄden. Om inget utskriftsomrÄde definieras exporteras hela dokumentet.

Sidor

Exports the pages you type in the box.

Om du vill exportera ett sidintervall anvÀnder du formatet 3-6. Om du vill exportera enstaka sidor anvÀnder du formatet 7;9;11. Om du vill kan du exportera en kombination av sidintervall och enstaka sidor genom att anvÀnda ett format som till exempel 3-6;8;10;12.

Urval

Exporterar den aktuella markeringen.

Bilder

Anger PDF-exportalternativ för bilder i dokumentet.

Symbolen Info

EPS-bilder med inbÀddade förhandsgranskningar exporteras bara som förhandsgranskningar. EPS-bilder utan inbÀddade förhandsgranskningar exporteras som tomma platshÄllare.


Komprimering utan förlust av originaldata

VÀljer en komprimeringsmetod för bilder dÀr inga data försvinner. Alla pixlar bevaras.

JPEG-komprimering

VÀljer en JPEG-komprimering för bilderna. Vid en hög kvalitetsnivÄ bevaras de flesta pixlar. Med en lÄg kvalitetsnivÄ försvinner vissa pixlar och annat kommer till, men filstorleken minskar.

Kvalitet

VÀljer kvalitetsnivÄ för JPEG-komprimering.

Minska bildupplösning

VÀljer att sampla om eller minska bilderna till ett fÀrre antal pixlar per tum.

Markera mÄlupplösningen för bilderna.

AllmÀnt

Anger allmÀnna alternativ för PDF-export.

Hybrid PDF (embed ODF file)

Detta alternativ lÄter dig exportera dokumentet som en pdf-fil som innehÄller tvÄ filformat: PDF och ODF. I PDF-lÀsare beter sig filen som en normal pdf-fil samtidigt som filen fortfarande Àr fullt redigerbar i LibreOffice.

Archive PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Konverterar till PDF/A-1-format. Detta Àr ett elektroniskt dokumentfilformat för lÄngsiktigt bevarande. Alla teckensnitt som anvÀnds i kÀlldokumentet bÀddas in i den skapade PDF-filen. PDF-taggarna skrivs.

Tagged PDF (add document structure)

VÀljer för att skriva PDF-taggar. Det gör att filstorleken kan öka kraftigt.

En taggad PDF innehÄller information om dokumentinnehÄllets struktur. Det underlÀttar om du ska visa dokumentet pÄ olika datorskÀrmar och nÀr skÀrmlÀsarprogram anvÀnds.

Exportera bokmÀrken

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

Exportera kommentarer

VĂ€lj detta om du vill exportera kommentarer i Writer- och Calc-dokument som PDF-anteckningar.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

Skickar formulÀr i formatet:

VÀlj om du vill skapa ett PDF-formulÀr. Det fylls i och skrivs ut av anvÀndaren av PDF-dokumentet.

Submit format

VÀlj ett format som du vill skicka formulÀr i frÄn PDF-filen.

VÀlj det dataformat som du mottar frÄn sÀndaren: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML eller XML.

Den hÀr instÀllningen ÄsidosÀtter kontrollens URL-egenskap som du anger i dokumentet. Det finns bara en gemensam instÀllning som gÀller för hela PDF dokumentet: PDF (skickar hela dokumentet), FDF (skickar kontrollens innehÄll), HTML och XML.

TillÄt dubbletter av fÀltnamn

InnebÀr att samma fÀltnamn kan anvÀndas pÄ flera fÀlt i den genererade PDF-filen. Om alternativet Àr inaktiverat exporteras fÀltnamn med genererade unika namn.

Exportera automatiskt infogade tomma sidor

Use reference XObjects

This option affects how PDF images are exported back to PDF. When this option is disabled, then the first page of the PDF data is included in the output. The PDF export merges the used images, fonts and other resources during export. This is a complex operation, but the result can be viewed in various viewers. When the option is enabled, then the reference XObject markup is used: this is a simple operation, but viewers have to support this markup to show vector images. Otherwise a fallback bitmap is shown in the viewer.

Startvy

Rutor

Endast sida

VÀlj för att generera en PDF-fil som endast visar sidans innehÄll.

BokmÀrken och sida

VÀlj för att generera en PDF-fil som visar en bokmÀrkespalett och sidans innehÄll.

Miniatyrbilder och sida

VÀlj för att generera en PDF-fil som visar en miniatyrbildspalett och sidans innehÄll.

Open on page

Select to show the given page when the reader opens the PDF file.

Förstoring

Standard

VÀlj för att generera en PDF-fil som visar sidans innehÄll utan zoomning. Om lÀsarprogramvaran Àr konfigurerad att anvÀnda en zoomfaktor som standard, visas sidan med denna zoomfaktor.

Anpassa till fönster

VÀlj för att generera en PDF-fil som visar sidan zoomad för att passa helt i lÀsarens fönster.

Anpassa bredd

VÀlj för att generera en PDF-fil som visar sidan zoomad för att passa bredden pÄ lÀsarens fönster.

Anpassa synlig

VÀlj för att generera en PDF-fil som visar text och grafik pÄ sidan zoomad för att passa bredden pÄ lÀsarens fönster.

Zoomfaktor

Select a given zoom factor when the reader opens the PDF file.

Sidlayout

Standard

VÀlj för att generera en PDF-fil som visar sidorna enligt layotinstÀllningen i lÀsarprogramvaran.

Enskild sida

VÀlj för att generera en PDF-fil som visar en sida Ät gÄngen.

Kontinuerligt

VÀlj för att generera en PDF-fil som visar sidorna i en kontinuerlig vertikal kolumn.

Kontinuerligt sida-vid-sida

VÀlj för att generera en PDF-fil som visar sidorna sida vid sida i en kontinuerlig kolumn. Om det Àr fler Àn tvÄ sidor visas den första sidan till höger.

Första sidan till vÀnster

VĂ€lj alternativet om du vill generera en PDF-fil som visar sidorna bredvid varandra i en kontinuerlig kolumn. Om det Ă€r mer Ă€n tvĂ„ sidor sĂ„ visas den första sidan till vĂ€nster. Du mĂ„ste aktivera stöd för komplex textlayout under SprĂ„kinstĂ€llningar – SprĂ„k i dialogrutan Alternativ.

AnvÀndargrÀnssnitt

Fönsteralternativ

Ändra fönsterstorlek till inledande sida

VÀlj detta om du vill skapa en PDF-fil som visas i ett fönster och bestÄr av hela startsidan.

Centrera fönster pÄ skÀrm

VÀlj för att generera en PDF-fil som visas i ett lÀsarfönster som Àr centrerat pÄ skÀrmen.

Öppna i helskĂ€rmslĂ€ge

VÀlj för att generera en PDF-fil som visas i ett helskÀrmslÀsarfönster framför alla andra fönster.

Visa dokumenttitel

VÀlj för att generera en PDF-fil som visas med dokumenttiteln i lÀsarens titelrad.

Alternativ för anvÀndargrÀnssnitt

Dölj menyrad

VÀlj för att dölja lÀsarens menyrad nÀr dokumentet Àr aktivt.

Dölj verktygsrad

VÀlj för att dölja lÀsarens verktygsrad nÀr dokumentet Àr aktivt.

Dölj fönsterkontroller

VÀlj för att dölja lÀsarens kontroller nÀr dokumentet Àr aktivt.

Transitions

AnvÀnd övergÄngseffekter

VÀljer att exportera Impress-bildvÀxlingseffekter till respektive PDF-effekt.

Bookmarks

All bookmark levels

Select to show all bookmark levels when the reader opens the PDF file.

Visible bookmark levels

Select to show bookmark levels down to the selected level when the reader opens the PDF file.

LĂ€nkar

Ange hur bokmÀrken och lÀnkar i dokumentet ska exporteras.

Exportera bokmÀrken som namngivna mÄl

BokmÀrken (mÄlhÀnvisningar) i PDF-filer kan definieras som rektangulÀra omrÄden. Dessutom kan bokmÀrken för namngivna objekt definieras genom deras namn. Markera kryssrutan för att exportera namnen pÄ objekten i dokumenten som giltiga bokmÀrkesmÄl. PÄ sÄ sÀtt kan dessa objekt lÀnkas vid namn frÄn andra dokument.

Konvertera dokumentreferenser till PDF-mÄl

Markera denna kryssruta för att konvertera URL:er som hÀnvisar andra ODF-filer till PDF-filer med samma namn. I hÀnvisnings-URL:erna konverteras filtillÀggen odt, odp, ods, odg och odm till pdf.

Exportera URL:er i relation till filsystemet

Markera denna kryssruta för att exportera URL:er till andra dokument som relativa URL:er i filsystemet. Se "relativa lÀnkar" i HjÀlpen.

LĂ€nkar mellan olika dokument

Anger hur lÀnkar frÄn PDF-filen till andra filer ska hanteras.

StandardlÀge

LÀnkar frÄn PDF-dokumentet till andra dokument hanteras enligt instÀllningarna för dem i operativsystemet.

Öppna med PDF-lĂ€sningsprogram

LÀnkar mellan olika lÀnkar öppnas i samma PDF-lÀsare som dokumentet Àr öppet i (detta krÀver att PDF-lÀsaren har stöd för den angivna filtypen i lÀnken).

Öppna med webblĂ€sare

LÀnkar mellan olika lÀnkar öppnas i webblÀsaren. WebblÀsaren mÄste ha stöd för den angivna filtypen i lÀnken.

SĂ€kerhet

Ange lösenord

Klicka för att öppna en dialog dÀr lösenordet anges.

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

Printing

Not permitted

Printing the document is not permitted.

Low resolution (150 dpi)

The document can only be printed in low resolution (150 dpi). Not all PDF readers honor this setting.

High resolution

Dokumentet kan skrivas ut i hög upplösning.

Changes

Not permitted

No changes of the content are permitted.

Infoga, ta bort och rotera sidor

Det Àr endast tillÄtet att infoga, ta bort och rotera sidor.

Filling in form fields

Only filling in form fields is permitted.

Commenting, filling in form fields

Only commenting and filling in form fields is permitted.

Any except extracting pages

All changes are permitted, except extracting pages.

Enable copying of content

Select to enable copying of content to the clipboard.

Enable text access for accessibility tools

Select to enable text access for accessibility tools.

Digitala signaturer

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Digital signatures are used to ensure that the PDF was really created by the original author (i.e. you), and that the document has not been modified since it was signed.

The signed PDF export uses the keys and X.509 certificates already stored in your default key store location or on a smartcard.

When using a smartcard, it must already be configured for use by your key store. This is usually done during installation of the smartcard software.

Use this certificate to digitally sign PDF documents

Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export.

Urval

Opens the Select Certificate dialog.

All certificates found in your selected key store are displayed. If the key store is protected by a password, you are prompted for it. When using a smartcard that is protected by a PIN, you are also prompted for that.

Select the certificate to use for digitally signing the exported PDF by clicking on the corresponding line, then click OK.

All other fields on the Digital Signatures tab will be accessible only after a certificate has been selected.

Certificate password

Enter the password used for protecting the private key associated with the selected certificate. Usually this is the key store password.

Symbolen Info

If the key store password has already been entered in the Select Certificate dialog, the key store may already be unlocked and not require the password again. But to be on the safe side, enter it nevertheless.


Varningssymbol

When using a smartcard, enter the PIN here. Some smartcard software will prompt you for the PIN again before signing. This is cumbersome, but that's how smartcards work.


Location, Contact information, Reason

These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank.

Time Stamp Authority

Allows you to optionally select a Time Stamping Authority (TSA) URL.

During the PDF signing process, the TSA will be used to obtain a digitally signed timestamp that is then embedded in the signature. This (RFC 3161) timestamp will allow anyone viewing the PDF to verify when the document was signed.

The list of TSA URLs that can be selected is maintained under - LibreOffice - Security - TSAs.

If no TSA URL is selected (the default), the signature will not be timestamped, but will use the current time from your local computer.

Knappen Export

Exporterar den aktuella filen i PDF-format.