Filer

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Sök

+F