Digitala signaturer

LÀgger till och tar bort digitala signaturer till dina dokument. Du kan ocksÄ visa certifikat i den.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures

VĂ€lj Verktyg - Makron - Digitala signaturer

VÀlj fliken Arkiv - Egenskaper - AllmÀnt och klicka pÄ Digitala signaturer.

Dubbelklicka i fÀltet Signatur pÄ statusraden.


Om digitala signaturer

Lista

Visar digitala signaturer för det aktuella dokumentet.

Ikonen Signerad Ikon anger en giltig digital signatur, medan ikonen med ett utropstecken Ikon anger att signaturen Àr ogiltig.

Se Àven Digitala signaturer.

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Visa certifikat

Öppnar dialogrutan Visa certifikat.

Signera dokument

Öppnar dialogrutan VĂ€lj certifikat.

Ta bort

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.