Rättstavning

Kontrollerar stavning manuellt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Spelling.