Position

Anger alternativ för indrag, mellanrum och justering för numrerade och punktuppstÀllda listor.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

VÀlj fliken Format - PunktuppstÀllningstecken - Position


Symbolen Info

The Position tab page looks different for documents using the new position and spacing attributes introduced with OpenOffice.org 3.0 (and used in all versions of LibreOffice), or documents using the old attributes from versions before 3.0. The new version of this tab page shows the controls "Numbering followed by", "Numbering alignment", "Aligned at", and "Indent at". The old version of this tab page that can be seen in an old numbered or bulleted list shows the controls "Indent", "Width of numbering", "Minimum space between numbering and text", and "Numbering alignment".


NivÄ

Markera de nivÄer som du vill Àndra.

Numrering följt av

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

vid

Om du vÀljer att en tabb ska komma efter numreringen kan du ange ett icke-negativt vÀrde som tabbens placering.

Placering av numrering

Ange justeringen av numreringstecknen. VÀlj "VÀnster" för att justera numreringstecknet sÄ att det startar direkt vid lÀget "Justerat vid", "Höger" för att justera tecknet sÄ att det slutar precis före lÀget "Justerat vid" eller "Centrerad" för att centrera tecknet vid lÀget "Justera vid".

Symbolen Info

Alternativet Justering av numrering anger inte justeringen för stycket.


Justerad vid

Ange avstÄndet frÄn vÀnster sidmarginal som numreringstecknet ska justeras mot.

Indrag vid

Ange avstÄndet frÄn vÀnster sidmarginal till början av samtliga rader i det numrerade stycket som följer den första raden.

Indrag

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan vÀnster sidmarginal (eller textobjektets vÀnstra kant) och numreringssymbolens vÀnstra kant. Om den aktuella styckeformatmallen anvÀnder indrag ökas indraget med utrymmet du anger hÀr.

Relativ

Drar in den aktuella nivÄn i relation till den föregÄende nivÄn i listhierarkin.

Numreringsbredd

Ange hur mycket utrymme som ska lÀmnas mellan numreringssymbolens vÀnsterkant och textens vÀnsterkant.

Standard

ÅterstĂ€ller indraget och avstĂ„ndet till de fördefinierade vĂ€rdena.

FörhandsgranskningsfÀlt

Visar en förhandsgranskning av den aktuella markeringen.