Punktuppställningstecken

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Punkter och numrering

På verktygsraden Formatering klickar du på

Ikon

Punktuppställningstecken


Numrering och numreringsformatmall

Stänga av punktuppställningstecken för enskilda stycken

I dialogrutan Punktuppställningstecken finns följande flikar:

Punktuppställning

Visar de olika punktuppställningarna som du kan använda.

Symbolen Info

Det finns endast stöd för punktuppställningstecken för stycken i Writer, Impress och Draw.


Numreringstyp

Visar de olika numreringsformatmallarna som du kan använda.

Disposition

Visar de olika stilar som du kan använda i en hierarkisk lista. LibreOffice stöder upp till nio kapitelnivåer i en listhierarki.

Grafik

De olika grafiska objekt som du kan använda som punktuppställningstecken och i punktlistor visas.

Position

Anger alternativ för indrag, mellanrum och justering för numrerade och punktuppställda listor.

Alternativ

Anger formateringsalternativen för numrerade listor och punktlistor. Om du vill kan du formatera enskilda nivåer i listhierarkin.