Ersättning

Redigerar ersättningstabellen för automatisk korrigering eller ersätter ord och förkortningar i dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace tab.


Ersättning och undantag för språk:

Markera språket som du vill skapa eller redigera ersättningsregler för. LibreOffice söker först efter undantag som definierats för det språk som gäller för det aktuella textavsnittet, sedan söks återstående språk igenom.

Ersättningstabell

Lists the entries for automatically replacing words, abbreviations or word parts while you type. To add an entry, enter text in the Replace and With boxes, and then click New. To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace. To delete an entry, select it, and then click Delete.

You can use the AutoCorrect feature to apply a specific character format to a word, abbreviation or a word part. Select the formatted text in your document, open this dialog, clear the Text only box, and then enter the text that you want to replace in the Replace box.

Ersätt

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type. Wildcard character sequence .* in the end of word results the replacement of the word before arbitrary suffixes, too. Wildcard character sequence .* before the word results the replacement after arbitrary prefixes, too. For example, the pattern "i18n.*" with the replacement text "internationalization" finds and replaces "i18ns" with "internationalizations", or the pattern ".*..." with the replacement text "…" finds and replaces three dots in "word..." with the typographically correct precomposed Unicode horizontal ellipsis ("word…").

Symbolen Tips

To replace word parts or characters within words, you can use starting and terminating wildcard character sequences in the same pattern. For example, entering time values can be faster using only numerical keys, and double decimal separators as colons in the following way: set the pattern ".*...*" or ".*,,.*" (double dots or commas within words) and the replacement text ":", and entering "10..30" or "10,,30" results "10:30" automatically.


med:

Ange den text, grafik, ram eller OLE-objekt som du vill ersätta texten i rutan Ersätt med. Om du har markerat text, ett grafiskt objekt, en ram eller ett OLE-objekt i dokumentet har aktuell information redan matats in här.

Bara text

Sparar inmatningen i rutan med utan formatering. När ersättningen görs använder texten samma format som dokumenttexten.

Nytt

Lägger till eller ersätter en post i ersättningstabellen.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Dialog Buttons

Återställ

Resets modified values back to the tab page previous values.

Avbryt

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.