Språk

Öppnar en undermeny där du kan välja språkspecifika kommandon.

Konvertera hangul/hanja

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Language Settings - Languages, and if a text formatted in Korean language is selected.

Kinesisk konvertering

Konverterar den markerade kinesiska texten från det ena kinesiska skrivsystemet till det andra. Om ingen text är markerad konverteras hela dokumentet. Du kan bara använda det här kommandot om du har aktiverat stöd för asiatiska språk i Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Språk.

Synonymordlista

Öppnar en dialogruta för att ersätta det aktuella ordet med en synonym eller en närliggande term.

Det finns fler ordlistor online

Öppnar standardwebbläsaren på tilläggssidan för ordböcker.