Fördelning

Fördelar tre eller flera markerade objekt jämnt längs horisontal- eller vertikalaxeln. Du kan även fördela avståndet mellan objekten.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn √Ąndra - F√∂rdelning... (LibreOffice Draw)

Snabbmenyn Fördelning... (LibreOffice Draw)


Objekten fördelas relativt det yttersta objektet i markeringen.

Horisontell

Ange den horisontella fördelningen för de markerade objekten.

Ingen

Fördelar inte objekten horisontellt.

Vänster

Fördelar de markerade objekten så att deras vänstra kanter har samma avstånd från varandra.

Mitten

Fördelar de markerade objekten så att deras horisontella centrum har samma avstånd från varandra.

Avstånd

Fördelar de markerade objekten horisontellt så att de har samma avstånd från varandra.

Höger

Fördelar de markerade objekten så att deras högra kanter har samma avstånd från varandra.

Vertikal

Ange den vertikala fördelningen för de markerade objekten.

Ingen

Fördelar inte objekten vertikalt.

Uppe

Fördelar de markerade objekten så att deras översta kanter har samma avstånd från varandra.

Mitten

Fördelar de markerade objekten så att deras vertikala centrum har samma avstånd från varandra.

Avstånd

Fördelar de markerade objekten vertikalt så att de samma avstånd från varandra.

Nere

Fördelar de markerade objekten så att deras nedersta kanter har samma avstånd från varandra.