Justering

BestÀmmer justeringsalternativ för innehÄllet i den aktuella cellen, eller de markerade cellerna.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...


Horisontell

VÀlj det alternativ för horisontell justering som du vill tilldela cellinnehÄllet.

Standard

Med det hÀr alternativet kan du vÀlja horisontell standard för cellinnehÄll.

Symbolen Info

Om alternativet Standard har valts blir nummer högerjusterade och text vÀnsterjusterad.


VĂ€nster

Justerar cellens innehÄll Ät vÀnster.

Ikon pÄ formateringsraden:

Ikon

VĂ€nsterjusterad

Höger

Justerar cellens innehÄll Ät höger.

Ikon pÄ formateringsraden:

Ikon

Högerjusterad

Mitten

Centrerar cellens innehÄll horisontellt.

Ikon pÄ formateringsraden:

Ikon

Marginaljusterad

Justerar cellens innehÄll mot vÀnster och höger cellkant.

Ikon pÄ formateringsraden:

Ikon

Marginaljusterad

Fylld

Upprepar cellinnehÄllet (tal och text) tills det synliga omrÄdet med celler Àr ifyllt. Den hÀr funktionen fungerar inte pÄ text som innehÄller radbrytningar.

Distribuerad

Justerar innehÄllet jÀmt över hela cellen. Till skillnad frÄn Marginaljusterad sÄ justeras Àven den sista raden med text.

Indrag

Anger hur stort indraget frÄn cellens vÀnsterkant ska vara.

Vertikal

VÀlj det alternativ för vertikal justering som du vill tilldela cellinnehÄllet.

Standard

Justerar cellens innehÄll till botten av cellen.

Uppe

Justerar cellens innehÄll mot dess övre kant.

Ikon pÄ formateringsraden:

Nere

Justerar cellens innehÄll mot dess nedre kant.

Ikon pÄ formateringsraden:

Symbol

Justera nederkant

Mitten

Centrerar cellens innehÄll vertikalt.

Ikon pÄ formateringsraden:

Symbol

Justera centrerat vertikalt

Marginaljusterad

Justerar cellinnehÄllet till cellens övre och nedre kanter.

Distribuerad

Samma som Marginaljusterat om inte textorienteringen Àr vertikal. DÄ beter den sig liknande den horisontella instÀllningen Distribuerad, dvs den sista raden justeras ocksÄ.

Textorientering

BestÀmmer cellinnehÄllets skrivriktning.

Klicka pÄ snurrskivan för att ange textorienteringen.

Grader

Ange rotationsvinkel för texten i den markerade cellen/de markerade cellerna. Ett positivt tal roterar texten Ät vÀnster och ett negativt tal roterar texten Ät höger.

Referenskant

Ange den cellkant frÄn vilken den roterade texten ska skrivas.

  1. TextutstrÀckning frÄn undre cellkanten: Skriver den roterade texten utÄt frÄn den undre cellkanten.

  2. TextutstrÀckning frÄn övre cellkanten: Skriver den roterade texten utÄt frÄn den övre cellkanten.

  3. TextutstrÀckning bara inuti cellen: Skriver bara den roterade texten inuti cellen.

Vertikalt staplad

Justerar texten vertikalt.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Asiatiskt layoutlÀge

Den hÀr kryssrutan Àr bara tillgÀnglig om stöd för asiatiska sprÄk Àr aktiverat och textriktningen Àr angiven som vertikal. Justerar asiatiska tecken uppifrÄn och ned i markerad(e) cell(er). Om cellen innehÄller mer Àn en textrad omvandlas raderna till textkolumner som ordnas frÄn höger till vÀnster. VÀsterlÀndska tecken i den konverterade texten roteras 90 grader Ät höger. Asiatiska tecken roteras inte.

Egenskaper

BestÀmmer textflödet i en cell.

Radbryt text automatiskt

Radbryter text till en ny rad vid cellkanten. Antalet rader beror pÄ cellbredden. Du kan skapa en manuell radbrytning genom att trycka pÄ +Retur i cellen.

Infoga radbrytningar i celler

Avstavning aktiv

Aktiverar avstavning för text som radbryts.

Förminska till cellstorlek

Förminskar storleken pÄ teckensnittet sÄ att innehÄllet i cellen fÄr plats inom den aktuella cellbredden. Du kan inte anvÀnda det hÀr kommandot pÄ en cell som innehÄller radbrytningar.