Radhöjd

Ändrar höjd på den aktuella raden eller de markerade raderna.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Rad - Höjd...

Snabbmenyn i ett radhuvud i en öppen databastabell - Radhöjd...


Höjd

Ange den radhöjd du vill använda.

Standardvärde

Justerar radhöjden till en storlek som baseras på standardmallen. Visningen av befintligt innehåll kan bli avklippt i höjdled. Höjden ökar inte längre automatiskt när innehållet ökar i storlek.