Lämna gruppering

Avslutar gruppen så att det inte längre går att redigera de enskilda objekten i gruppen. Om du arbetar i en sammanflätad grupp stängs bara den sammanflätade gruppen.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Grupp - Lämna (textdokument, kalkylblad, vid markerat objekt inom gruppen)

Menyn Ändra - Lämna gruppering (teckning)

Snabbmenyn Lämna gruppering

Ikon

Lämna gruppering