Gå in i gruppering

Öppnar den markerade grupperingen så att de enskilda objekten kan redigeras. Om den markerade grupperingen innehåller en sammanflätad gruppering kan du upprepa kommandot för undergrupperna. Kommandot avgrupperar inte objekten permanent.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Grupp - Gå in i (textdokument, kalkylblad, vid markerad grupp)

Menyn Ändra - Gå in i gruppering(teckning)

Snabbmenyn Gå in i gruppering

Ikon

Gå in i gruppering


Symbolen Tips

Om du vill markera ett enskilt objekt i en gruppering håller du ned samtidigt som du klickar på objektet.