Redigera punkter

Här kan du ändra form på det markerade ritobjektet.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Redigera - Punkter

Ikon

Redigera punkter


Om du vill redigera formen på ett markerat objekt klickar du på ikonen Punkter på verktygsraden Ritverktyg och drar sedan en av punkterna på objektet.