Till förgrunden

Flyttar det markerade objektet framför texten.

Så här använder du det här kommandot...

Meny Format - Placera - I förgrunden

Symbol

I förgrunden