Längst bak

Flyttar det markerade objektet längst ned i staplingsordningen, så att det befinner sig bakom de andra objekten.

Så här använder du det här kommandot...

Meny Format - Placering - Längst bak (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Meny Ändra - Placering - Längst bak (LibreOffice Draw)

Skift++minustecken(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Snabbmeny Placering - Längst bak (LibreOffice Impress)

Symbol

Längst bak