Längre bak

Flyttar det markerade objektet en nivå nedåt, så att det kommer närmare staplingsordningens lägsta nivå.

Så här använder du det här kommandot...

Meny Format - Placering - Längre bak (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Meny Ändra - Placering - Längre bak (LibreOffice Draw)

+minustecken(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Snabbmeny Placering - Längre bak (LibreOffice Impress)

Symbol

Längre bak