Längre fram

Flyttar det markerade objektet en nivå uppåt, så att det kommer närmare staplingsordningens högsta nivå.

Så här använder du det här kommandot...

Meny Format - Placering - Längre fram (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Meny Ändra - Placering - Längre fram (LibreOffice Draw)

+plustecken(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Snabbmeny Placering - Längre fram (LibreOffice Impress)

Symbol

Längre fram