Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Så här använder du det här kommandot...

Meny Format - Placering - Längst fram (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Meny Ändra - Placering - Längst fram (LibreOffice Draw)

Skift++plustecken(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Snabbmeny Placering - Längst fram (LibreOffice Impress)

Symbol

Längst fram