Spegelvänd

Spegelvänder det markerade objektet horisontellt eller vertikalt.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Ändra - Spegelvänd (LibreOffice Draw)

Choose Format - Image - Image tab

Snabbmenyn Spegla (presentationsdokument)


Vertikalt

Spegelvänder markerat/markerade objekt vertikalt uppifrån och ned.

Horisontellt

Spegelvänder markerat/markerade objekt horisontellt från vänster till höger.