OmrÄde

Ange fyllningsalternativ för det markerade ritobjektet.

Du kan lÀgga till anpassade fÀrger, övertoningar, skrafferingar, tvÄfÀrgsmönster och bitmappsmönster till standardlistan för vidare anvÀndning.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Format - Area - Area tab.

Choose View - Styles - open context menu and choose Modify/New - Area tab (presentation documents).

Choose Format - Title - Area tab (chart documents).

Choose Format - Legend - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Wall - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Area tab (chart documents).

Choose Slide - Properties - Background tab (in LibreOffice Impress).

Choose Page - Properties - Background tab (in LibreOffice Draw).


Ingen

Do not fill the selected object.

Color

Fills the object with a color selected on this page.

Gradient

Fills the object with a gradient selected on this page.

Bitmap

Fills the object with a bitmap pattern selected on this page. To add a bitmap to the list, open this dialog, click the Bitmaps tab, and then click Add / Import.

Pattern

Fills the object with a simple two color pattern selected on this page.

Skraffering

Fills the object with a hatching pattern selected on this page. To apply a background color to the hatching pattern, select the Background color box, and then click a color in the list.

Symbolen Tips

You can quickly select fill options from the list boxes on the Drawing Object Properties toolbar.


Symbol

Ytstil/-fyllning

Markera den typ av fyllning som du vill tilldela det markerade ritobjektet.