Understrykning

Lägger till eller tar bort understrykning i den markerade texten.

Om markören inte befinner sig i ett ord blir den nya texten du skriver understruken.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna snabbmenyn och välj Stil - Understrykning

Ikon

Understruken