Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan är fetstilt tas formateringen bort.

Om markören inte befinner sig i ett ord och ingen text är markerad så tilldelas teckenformatet den text du skriver.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn Stil - Fet

Ikon

Fet