Höger

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot höger sidmarginal.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Justering - Höger (vid ritfunktioner)

Snabbmenyn Justering - Höger

Ikon

Högerjusterad