Vänster

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot vänster sidmarginal.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Justering - Vänster (vid ritfunktioner)

SnabbmenynJustering - Vänster

Ikon

Vänsterjusterad