Höger

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Så här använder du det här kommandot...

Meny Format - Justering - Höger

Meny Ändra - Justering - Höger (markerade objekt) (LibreOffice Draw)

På verktygsraden Justera (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klickar du på

Symbol

Höger (vid ram)


Objekt justeras mot högra kanten av objektet längst till höger i markeringen.

Om du vill justera enskilda objekt i en grupp går du in i gruppen genom att markera objekten, högerklicka och välja ett justeringsalternativ.