Vänster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Så här använder du det här kommandot...

Meny Format - Justering - Vänster (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Meny Ändra - Justering - Vänster (markerade objekt) (LibreOffice Draw)

Öppna snabbmenyn - välj Justering - Vänster (markerade objekt) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

På verktygsraden Justera (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klickar du på

Symbol

Vänster (vid ram)


Objekt justeras mot vänstra kanten av det objekt som finns längst till vänster i markeringen.

Symbolen Info

Om du vill justera enskilda objekt i en grupp går du in i gruppen genom att markera objekten, högerklicka och välja ett justeringsalternativ.