Justering (objekt)

Justerar markerade objekt mot varandra.

Symbolen Info

Om nÄgot av de markerade objekten Àr förankrat som ett tecken fungerar inte vissa justeringsalternativ.


SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Meny Format - Justering (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Meny Ändra - Justering (markerade objekt) (LibreOffice Draw)

Öppna snabbmenyn - vĂ€lj Justering (markerade objekt) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Symbolen Info

Alla typer av objekt kan inte vÀljas tillsammans. Alla moduler (Writer, Calc, Impress, Draw) stöder inte alla typer av justering.


VĂ€nster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Centrera horisontellt

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Höger

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Uppe

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Placera vertikalt centrerat

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Underst

Justerar underkanterna pÄ markerade objekt vertikalt. Om bara ett objekt har markerats i Draw eller Impress justeras underkanterna pÄ objekten lÀngs med den undre sidmarginalen.