Ändra skiftläge

Ändrar mellan versaler och gemener i markeringen. Om markören har placerats i ett ord och ingen text är markerad så utgör ordet markeringen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Text or Format - Text - Change Case


Inledande versal i mening

Changes the first letter of the selected Western characters to an uppercase character.

gemen

Changes the selected Western characters to lowercase characters.

VERSAL

Changes the selected Western characters to uppercase characters.

Inled Varje Ord Med Versal

Changes the first character of every word of the selected Western characters to an uppercase character.

vÄXLA sKIFTLÄGE

Toggles case of all selected Western characters.

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Halv bredd

Ändrar de markerade asiatiska tecknen till halvbreddstecken.

Hel bredd

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Ändrar de markerade asiatiska tecknen till hirigana-tecken.

Katakana

Ändrar de markerade asiatiska tecknen till katakana-tecken.