Sida

HÀr kan du definiera sidlayout för ensidiga och flersidiga dokument, samt numrerings- och pappersformat.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Format - Sida... - fliken Sida

Choose Slide - Properties - Page tab (in LibreOffice Impress)

Choose Page - Properties - Page tab (in LibreOffice Draw)

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Page tab


Page format tab page

Ange maximalt utskriftsomrÄde pÄ en sida

Pappersformat

VÀlj frÄn en lista med fördefinierade pappersstorlekar, eller definiera ett eget pappersformat.

Format

VÀlj en fördefinierad pappersstorlek, eller skapa ett anvÀndardefinierat format genom att ange papperets dimensioner i rutorna Höjd och Bredd.

Bredd

Visar bredden pÄ det valda pappersformatet. Ange en bredd hÀr om du vill definiera ett eget format.

Höjd

Visar höjden pÄ det valda pappersformatet. Ange en höjd hÀr om du vill definiera ett eget format.

StÄende

Visar och skriver ut det aktuella dokumentet med vertikal orientering pÄ papperet.

Liggande

Visar och skriver ut det aktuella dokumentet med horisontell orientering pÄ papperet.

Skrivriktning

VÀlj den textriktning som du vill anvÀnda i dokumentet. Alternativet "Höger-till-vÀnster (vertikalt)" innebÀr att alla layoutinstÀllningar roteras 90 grader Ät höger, utom sidhuvud och sidfot.

Pappersmatning

VÀlj vilken papperskÀlla skrivaren ska anvÀnda. Om du vill kan du tilldela olika pappersmagasin till olika sidformatmallar. Tilldela till exempel formatmallen Första sidan ett annat pappersmagasin och fyll magasinet med papper med företagets brevhuvud pÄ.

FörhandsgranskningsfÀlt

Visar en förhandsgranskning av den aktuella markeringen.

Sidmarginaler

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans kanter och dokumenttexten.

VĂ€nster/Inre

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans vÀnstra kant och dokumenttexten. Om du anvÀnder sidlayouten SpegelvÀnt anger du hur mycket utrymme som ska finnas mellan den inre textmarginalen och sidans innerkant.

Höger/Yttre

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans högra kant och dokumenttexten. Om du anvÀnder sidlayouten SpegelvÀnt anger du hur mycket utrymme som ska finnas mellan den yttre textmarginalen och sidans ytterkant.

Uppe

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans överkant och dokumenttexten.

Nere

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans nederkant och dokumenttexten.

LayoutinstÀllningar

Format

VÀlj det sidnumreringsformat som du vill anvÀnda för den aktuella sidformatmallen.

Changing measurement units