Justering

Anger styckejusteringen i förhÄllande till sidmarginalerna.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Format - Stycke... - fliken Justering

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Alignment tab


Justering

Ange justeringsalternativ för det aktuella stycket.

VĂ€nster

Justerar stycket mot vÀnster sidmarginal.Om stödet för asiatiska sprÄk Àr aktivt heter det hÀr alternativet VÀnster/uppe.

Ikon pÄ formateringsraden:

Ikon

VĂ€nsterjusterad

Höger

Justerar stycket mot höger sidmarginal.Om stödet för asiatiska sprÄk Àr aktivt heter det hÀr alternativet Höger/nere.

Ikon pÄ formateringsraden:

Ikon

Högerjusterad

Centrerat

Centrerar styckets innehÄll pÄ sidan.

Ikon pÄ formateringsraden:

Ikon

Justera

Justerar stycket mot vÀnster och höger sidmarginaler.

Ikon pÄ formateringsraden:

Ikon

Marginaljusterad

Egenskaper

Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gÀlla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den hÀr funktionen Àr endast tillgÀnglig om stödet för komplex textlayout Àr aktivt.

FörhandsgranskningsfÀlt

Visar en förhandsgranskning av den aktuella markeringen.