Infoga flytande ram

Infogar en flytande ram i det aktuella dokumentet. Ramar används i HTML dokument för att visa innehållet i en annan fil.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Flytande ram

Ă–ppna verktygsraden Infoga och klicka

Symbol

Flytande ram


Symbolen Info

Om du vill skapa HTML-sidor som använder flytande ramar väljer du – Läs in/spara – HTML-kompatibilitet och markerar alternativet "MS Internet Explorer". Ramen omges av taggarna <IFRAME> och </IFRAME>.