Redigera objekt

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Så här använder du det här kommandot...

Meny Infoga - Objekt


Formel

Inserts a formula into the current document.

OLE-objekt

Infoga ett OLE-objekt i det aktuella dokumentet. OLE-objektet infogas som en länk eller som ett inbäddat objekt.